Law Archive

Motorcycle Accident Lawyer Chicago

Statistics Up to 11% of all roadway accidents in the United States involve motorcycles, according to the U.S. Department of Transportation’s National Highway Traffic Safety Administration. When a motorcyclist is involved in an accident, he or she is 35 times more likely …

Wypadki Budowlane

Teren robót budowlanych jest z reguły niebezpiecznym obszarem. Z tego względu tak ważne jest przestrzeganie wszelkich zasad oraz przepisów bezpieczeństwa pracy. Do najczęstszych przyczyn wypadków na budowie zaliczyć możemy: upadek z drabiny lub rusztowania, obrażenia spowodowane przez wadliwy sprzęt, wypadki spowodowane niebezpiecznymi …